Arhivi kategorij: Primeri pesmi

Primeri pesmi

Zajček, al’ se ne bojiš

Zajček, al’ se ne bojiš – grafični notni zapis

Zvočni posnetek:

Zajček.mp3

Prilagojena ABC notacija za slepe:

X: 1
T: Zajček, al’ se ne bojiš
M: C
K: D
D4 D4 F4 F4 & D4 D4 F4 F4 | E4 E4 D8 & E4 E4 D8 |
w: Zaj-ček al’ se | ne bo-jiš, |
F4 F4 A4 A4 & D4 D4 F4 F4| G4 G4 F8 & E4 E4 D8
w: ko od do-ma | tak’ hi-tiš?
|: A4 A4 H8 & z8 G4 F4 | G4 H4 A8 & E8 F4 E4 |
w: |: Sko-čim sem, | sko-čim tja, |
F4 F4 G4 G4 & D4 D4 E4 D4 | E4 E4 D8 & C4 A,4 D8 :|
w: in ta-koj sem | spet do-ma. :|

ABC notacija za pretvorbo v grafični zapis:

X: 1
T: Zajček, al’ se ne bojiš
M: C
L: 1/16
K: D
D4 D4 F4 F4 & D4 D4 F4 F4 | E4 E4 D8 & E4 E4 D8 | F4 F4 A4 A4 & D4 D4 F4 F4 |
w: Zaj-ček al’ se ne bo-jiš, ko od do-ma
G4 G4 F8 & E4 E4 D8 |: A4 A4 B8 & z8 G4 F4 | G4 B4 A8 & E8 F4 E4 |
w: tak’ hi-tiš? Sko-čim sem, sko-čim tja,
F4 F4 G4 G4 & D4 D4 E4 D4 | E4 E4 D8 & C4 A,4 D8 :|
w: in ta-koj sem spet do-ma.

Primeri pesmi

Tri tičice

Tri tičice – grafični notni zapis

Zvočni posnetek:

Tri tičice.mp3

Prilagojena ABC notacija za slepe:

X: 1
T: Tri tičice
M: 2/4
K: F
[A2 c2] | [F2 A2] [F2 A2] [F2 A2] [A2 c2] | [F2 A2] [F2 A2] [F2 A2] [F2 A2] | [H2 d2] [H2 d2] [H2 d2] [H2 d2] | [H4 d4] [A2 c2] [H2 d2] |
w: Tri | ti-či-ce, tri | ti-či-ce so | mor-je o-ble- | te-le, tri |
[G2 H2] [G2 H2] [G2 H2] [A2 c2] | [F2 A2] [F2 A2] [F2 A2] [F2 A2] | [E2 G2] [E2 G2] [A2 c2] [G2 H2] | [G4 H4] [F4 A4] |
w: ti-či-ce, tri | ti-či-ce so | mor-je o-ble- | te-le. |
|: [A2 c2] [F2 A2] [F2 A2] [F2 A2] | [A2 c2] [F2 A2] [F2 A2] [F2 A2] | [H2 d2] [H2 d2] [H2 d2] [H2 d2] | [H4 d4][A4 c4] |
w: Pr-va no-si, | pr-va no-si | kla-sek od pše- | ni-ce, |
[H2 d2] [G2 H2] [G2 H2] [G2 H2] | [A2 c2] [F2 A2] [F2 A2] [F2 A2] | [E2 G2] [E2 G2] [A2 c2] [G2 H2] | [G4 H4] [F4 A2] :|
w: da bi ga zdaj, | da bi ga zdaj | v~na-še po-lje | de-la!

ABC notacija za pretvorbo v grafični zapis:

X: 1
T: Tri tičice
M: 2/4
L: 1/16
K: F
[A2 c2] | [F2 A2] [F2 A2] [F2 A2] [A2 c2] | [F2 A2] [F2 A2] [F2 A2] [F2 A2] | [B2 d2] [B2 d2] [B2 d2] [B2 d2] | [B4 d4] [A2 c2] [B2 d2] |
w: Tri ti-či-ce, tri ti-či-ce so mor-je o-ble-te-le, tri
[G2 B2] [G2 B2] [G2 B2] [A2 c2] | [F2 A2] [F2 A2] [F2 A2] [F2 A2] | [E2 G2] [E2 G2] [A2 c2] [G2 B2] | [G4 B4] [F4 A4] |
w: ti-či-ce, tri ti-či-ce so mor-je o-ble-te-le.
|: [A2 c2] [F2 A2] [F2 A2] [F2 A2] | [A2 c2] [F2 A2] [F2 A2] [F2 A2] | [B2 d2] [B2 d2] [B2 d2] [B2 d2] | [B4 d4][A4 c4] |
w: Pr-va no-si, pr-va no-si kla-sek od pše-ni-ce,
[B2 d2] [G2 B2] [G2 B2] [G2 B2] | [A2 c2] [F2 A2] [F2 A2] [F2 A2] | [E2 G2] [E2 G2] [A2 c2] [G2 B2] | [G4 B4] [F4 A2] :|
w: da bi ga zdaj, da bi ga zdaj v~na-še po-lje de-la!

Primeri pesmi

Biba leze

Biba leze – grafični notni zapis

Zvočni posnetek:

Biba leze.mp3

Prilagojena ABC notacija za slepe:

X: 1
T: Biba leze
T: ljudska
M: 4/4
K: F
C4 F4 F4 F4 | E4 G4 G8 |
w: Bi-ba le-ze, | bi-ba gre, |
c4 c4 H4 E4 | F4 A4 A8 +vdih+ |
w: da bi pri-šla | do go-re; |
C4 F4 F4 F4 | E4 G4 G4 G4 |
w: do go-re, do | bi-ser go-re, |
c4 c4 H4 E4 | F4 F4 F4 F4 |]
w: ka-mor ni-hče | drug ne mo-re. |]

ABC notacija za pretvorbo v grafični zapis:

X: 1
T: Biba leze
T: ljudska
M: 4/4
L: 1/16
K: F
C4 F4 F4 F4 | E4 G4 G8 | c4 c4 B4 E4 |
w: Bi-ba le-ze, bi-ba gre, da bi pri-šla
F4 A4 A8 +breath+ | C4 F4 F4 F4 | E4 G4 G4 G4 |
w: do go-re; do go-re, do bi-ser go-re,
c4 c4 B4 E4 | F4 F4 F4 F4 |]
w: ka-mor ni-hče drug ne mo-re.