Biba leze


Biba leze – grafični notni zapis

Zvočni posnetek:

Biba leze.mp3

Prilagojena ABC notacija za slepe:

X: 1
T: Biba leze
T: ljudska
M: 4/4
K: F
C4 F4 F4 F4 | E4 G4 G8 |
w: Bi-ba le-ze, | bi-ba gre, |
c4 c4 H4 E4 | F4 A4 A8 +vdih+ |
w: da bi pri-šla | do go-re; |
C4 F4 F4 F4 | E4 G4 G4 G4 |
w: do go-re, do | bi-ser go-re, |
c4 c4 H4 E4 | F4 F4 F4 F4 |]
w: ka-mor ni-hče | drug ne mo-re. |]

ABC notacija za pretvorbo v grafični zapis:

X: 1
T: Biba leze
T: ljudska
M: 4/4
L: 1/16
K: F
C4 F4 F4 F4 | E4 G4 G8 | c4 c4 B4 E4 |
w: Bi-ba le-ze, bi-ba gre, da bi pri-šla
F4 A4 A8 +breath+ | C4 F4 F4 F4 | E4 G4 G4 G4 |
w: do go-re; do go-re, do bi-ser go-re,
c4 c4 B4 E4 | F4 F4 F4 F4 |]
w: ka-mor ni-hče drug ne mo-re.