Tri tičice


Tri tičice – grafični notni zapis

Zvočni posnetek:

Tri tičice.mp3

Prilagojena ABC notacija za slepe:

X: 1
T: Tri tičice
M: 2/4
K: F
[A2 c2] | [F2 A2] [F2 A2] [F2 A2] [A2 c2] | [F2 A2] [F2 A2] [F2 A2] [F2 A2] | [H2 d2] [H2 d2] [H2 d2] [H2 d2] | [H4 d4] [A2 c2] [H2 d2] |
w: Tri | ti-či-ce, tri | ti-či-ce so | mor-je o-ble- | te-le, tri |
[G2 H2] [G2 H2] [G2 H2] [A2 c2] | [F2 A2] [F2 A2] [F2 A2] [F2 A2] | [E2 G2] [E2 G2] [A2 c2] [G2 H2] | [G4 H4] [F4 A4] |
w: ti-či-ce, tri | ti-či-ce so | mor-je o-ble- | te-le. |
|: [A2 c2] [F2 A2] [F2 A2] [F2 A2] | [A2 c2] [F2 A2] [F2 A2] [F2 A2] | [H2 d2] [H2 d2] [H2 d2] [H2 d2] | [H4 d4][A4 c4] |
w: Pr-va no-si, | pr-va no-si | kla-sek od pše- | ni-ce, |
[H2 d2] [G2 H2] [G2 H2] [G2 H2] | [A2 c2] [F2 A2] [F2 A2] [F2 A2] | [E2 G2] [E2 G2] [A2 c2] [G2 H2] | [G4 H4] [F4 A2] :|
w: da bi ga zdaj, | da bi ga zdaj | v~na-še po-lje | de-la!

ABC notacija za pretvorbo v grafični zapis:

X: 1
T: Tri tičice
M: 2/4
L: 1/16
K: F
[A2 c2] | [F2 A2] [F2 A2] [F2 A2] [A2 c2] | [F2 A2] [F2 A2] [F2 A2] [F2 A2] | [B2 d2] [B2 d2] [B2 d2] [B2 d2] | [B4 d4] [A2 c2] [B2 d2] |
w: Tri ti-či-ce, tri ti-či-ce so mor-je o-ble-te-le, tri
[G2 B2] [G2 B2] [G2 B2] [A2 c2] | [F2 A2] [F2 A2] [F2 A2] [F2 A2] | [E2 G2] [E2 G2] [A2 c2] [G2 B2] | [G4 B4] [F4 A4] |
w: ti-či-ce, tri ti-či-ce so mor-je o-ble-te-le.
|: [A2 c2] [F2 A2] [F2 A2] [F2 A2] | [A2 c2] [F2 A2] [F2 A2] [F2 A2] | [B2 d2] [B2 d2] [B2 d2] [B2 d2] | [B4 d4][A4 c4] |
w: Pr-va no-si, pr-va no-si kla-sek od pše-ni-ce,
[B2 d2] [G2 B2] [G2 B2] [G2 B2] | [A2 c2] [F2 A2] [F2 A2] [F2 A2] | [E2 G2] [E2 G2] [A2 c2] [G2 B2] | [G4 B4] [F4 A2] :|
w: da bi ga zdaj, da bi ga zdaj v~na-še po-lje de-la!