Zajček, al’ se ne bojiš


Zajček, al’ se ne bojiš – grafični notni zapis

Zvočni posnetek:

Zajček.mp3

Prilagojena ABC notacija za slepe:

X: 1
T: Zajček, al’ se ne bojiš
M: C
K: D
D4 D4 F4 F4 & D4 D4 F4 F4 | E4 E4 D8 & E4 E4 D8 |
w: Zaj-ček al’ se | ne bo-jiš, |
F4 F4 A4 A4 & D4 D4 F4 F4| G4 G4 F8 & E4 E4 D8
w: ko od do-ma | tak’ hi-tiš?
|: A4 A4 H8 & z8 G4 F4 | G4 H4 A8 & E8 F4 E4 |
w: |: Sko-čim sem, | sko-čim tja, |
F4 F4 G4 G4 & D4 D4 E4 D4 | E4 E4 D8 & C4 A,4 D8 :|
w: in ta-koj sem | spet do-ma. :|

ABC notacija za pretvorbo v grafični zapis:

X: 1
T: Zajček, al’ se ne bojiš
M: C
L: 1/16
K: D
D4 D4 F4 F4 & D4 D4 F4 F4 | E4 E4 D8 & E4 E4 D8 | F4 F4 A4 A4 & D4 D4 F4 F4 |
w: Zaj-ček al’ se ne bo-jiš, ko od do-ma
G4 G4 F8 & E4 E4 D8 |: A4 A4 B8 & z8 G4 F4 | G4 B4 A8 & E8 F4 E4 |
w: tak’ hi-tiš? Sko-čim sem, sko-čim tja,
F4 F4 G4 G4 & D4 D4 E4 D4 | E4 E4 D8 & C4 A,4 D8 :|
w: in ta-koj sem spet do-ma.