Gradiva

Video predstavitev

Gradiva

Priročnik

Navodila za uporabo Prilagojene ABC notacije za slepe so objavljena tudi kot priročnik v PDF obliki.

Prilagojena ABC notacija - naslovnica
Prilagojena ABC notacija – priročnik
O notnih zapisih

Vrste notnih zapisov

Grafični notni zapis v tiskani obliki

Grafični notni zapis v tiskani obliki
Grafični notni zapis v tiskani obliki

 

Grafični notni zapis v elektronski obliki

Grafični notni zapis v elektronski obliki
Grafični notni zapis v elektronski obliki

 

ABC notacija (elektronska oblika)

ABC notacija
ABC notacija (elektronska oblika)

Brajev notni zapis – notni zapis za slepe

Brajev notni zapis
Brajev notni zapis – notni zapis za slepe

Prilagojena ABC notacija – notni zapis za slepe (elektronska oblika)

Prilagojena ABC notacija – notni zapis za slepe (elektronska oblika)
O notnih zapisih

Brajev notni zapis

Notni zapis za slepe je izumil Louis Braille. Brajev notni zapis naj bi bil v osnovi enoten po vsem svetu. Vendar se je v preteklosti ponekod v nekaterih detajlih spreminjal in bil v zadnjem času deležen tudi posodobitev.
V preteklih letih je v Sloveniji brajev notni zapis poznalo več slepih učencev kot danes. Sedaj se jih večina glasbo (petje, inštrument) uči po posluhu. Ta trend je povsod, ne samo pri nas. Obstaja nevarnost, da bo brajev notni zapis zatonil v pozabo.

Sodobna tehnologija prinaša nove načine zapisovanje notnega zapisa v brajici, ki bi lahko ponovno približala brajev notni zapis slepim učencem.
Eno izmed orodij je na primer zbirka programov Dancing Dots. S programi iz te zbirke se lahko izvedejo naslednje pretvorbe:

  • S programom GOODFEEL je možno grafični notni zapis pretvoriti v brajevega in ga nato natisniti v brajici.
  • S programom Lime je možno skeniran grafični notni zapis popravljati ali zapisati novo skladbo, ki se potem natisne v brajici.
  • S programom Cake Talk je možno grafični notni zapis pretvoriti v zvočnega.

Takšni programi so navadno kar zahtevni za uporabo, cene pa so tudi precej visoke. Vsekakor so zelo koristni in nepogrešljivi za tiste, ki se z glasbo veliko ukvarjajo.

O notnih zapisih

ABC notacija

ABC notacija je kratkopis grafičnega notnega zapisa. Namesto notnih znamenj se uporabljajo črke ter drugi znaki za trajanje, zvišanje, znižanje … V osnovi je ABC notacija enostaven tekstovni zapis, ki ga je mogoče zapisati v vsakem urejevalniku besedila (Beležnica, Word, …).
Na voljo je kar nekaj računalniških programov, s katerimi je mogoče zapisati skladbo v ABC notaciji. Ti programi lahko vključujejo orodja za lažji zapis, hkraten pogled grafičnega notnega zapisa, pa tudi pretvorbo v zvočni zapis. Na spletu obstajajo tudi večje zbirke skladb, ki so že zapisane v ABC notaciji.

Spletne strani o ABC notaciji:

O notnih zapisih

Prilagojena ABC notacija

Pravila notnega zapisa za slepe so v osnovi enaka kot v ABC notaciji. Dodane so nekatere spremembe oziroma prilagoditve, zaradi katerih je zapis bolj dosopen slepim učencem.
Učenci prilagojeno ABC notacijo zapisujejo v urejevalniku besedila (Word). Dodatni programi niso potrebni.
Priporočljivo je, da učitelj najprej zapiše skladbo v osnovni ABC notaciji v enem izmed računalniških programov za pretvorbo v grafični notni zapis (na primer EasyABC). S tem lahko preverja pravilnost zapisa. Zapis naj potem kopira v Wordov dokument ter ga prilagodi v prilagojeno ABC notacijo za slepe.