Kategorija: Prilagojena ABC notacija za slepe – pravila

 • Polifono dvoglasje

  Najprej se zapiše višji glas znotraj posameznega takta. Drugi glas se začne za znakom &. Prilagojena ABC notacija za slepe: X: 1 M: 4/4 K: D A4 A4 H8 & z8 G4 F4 | G4 H4 A8 & E8 F4 E4 | ABC notacija za pretvorbo v grafični zapis: X: 1 M: 4/4 L: 1/16…

 • Sozvočni intervali in akordi

  Sozvočni intervali in akordi se zapišejo znotraj oglatih oklepajev. Najprej se zapiše spodnji glas. Prilagojena ABC notacija za slepe: X: 1 T: Tri tičice M: 2/4 K: F [A2 c2] | [F2 A2] [F2 A2] [F2 A2] [A2 c2] | [F2 A2] [F2 A2] [F2 A2] [F2 A2] | [H2 d2] [H2 d2] [H2 d2]…

 • Notni zapis z besedilom

  Besedilo pesmi se zapiše v novi vrstici pod notnim zapisom. Na začetku se zapiše oznaka w, ki napove besedilo. Prilagoditev: Zaradi lažjega branja naj se znaki za razdelitev notnega črtovja zapišejo tudi v besedilo. Prilagojena ABC notacija za slepe: X: 1 M: 4/4 K: F C4 F4 F4 F4 | E4 G4 G8 | w:…

 • Druge oznake

  Korona Oznaka za korono je H. Primer: KC4 Povdarek Oznaka za povdarek je L. Primer: LC4 Staccato Oznaka za staccato je pika. Primer: .C4 Coda Oznaka za codo je O. Primer: OC4 Triola Oznaka za triolo je (3. Primer: (3G2G2G2 Ligatura Vezaj ali ligatura spaja več not z isto vrednostjo in sešteva njihovo trajanje. Za zapis vezaja…

 • Ključi

  V grafičnem notnem zapisu se notno črtovje začne s ključem: violinskim, basovskim ali C ključem. Prilagoditev: Tonska višina je zapisana z veliko ali malo črko ter vejico ali apostrofom, zato zapisovanje oznak za ključe ni potrebno. Če učitelj želi ABC zapis pretvoriti v grafični notni zapis, zase oziroma za videče učence, si lahko prebere navodila…