Arhivi kategorij: Prilagojena ABC notacija za slepe – pravila

Prilagojena ABC notacija za slepe - pravila

Polifono dvoglasje

Najprej se zapiše višji glas znotraj posameznega takta. Drugi glas se začne za znakom &.

Prilagojena ABC notacija za slepe:

X: 1
M: 4/4
K: D
A4 A4 H8 & z8 G4 F4 | G4 H4 A8 & E8 F4 E4 |

ABC notacija za pretvorbo v grafični zapis:

X: 1
M: 4/4
L: 1/16
K: D
A4 A4 B8 & z8 G4 F4 | G4 B4 A8 & E8 F4 E4 |

Prilagojena ABC notacija za slepe - pravila

Sozvočni intervali in akordi

Sozvočni intervali in akordi se zapišejo znotraj oglatih oklepajev. Najprej se zapiše spodnji glas.

Sozvočni intervali in akordi – grafični notni zapis
Prilagojena ABC notacija za slepe:

X: 1
T: Tri tičice
M: 2/4
K: F
[A2 c2] | [F2 A2] [F2 A2] [F2 A2] [A2 c2] | [F2 A2] [F2 A2] [F2 A2] [F2 A2] | [H2 d2] [H2 d2] [H2 d2] [H2 d2] | [H4 d4] [A2 c2] [H2 d2] |
w: Tri | ti-či-ce, tri | ti-či-ce so | mor-je o-ble- | te-le, tri |

ABC notacija za pretvorbo v grafični zapis:

X: 1
T: Tri tičice
M: 2/4
L: 1/16
K: F
[A2 c2] | [F2 A2] [F2 A2] [F2 A2] [A2 c2] | [F2 A2] [F2 A2] [F2 A2] [F2 A2] | [B2 d2] [B2 d2] [B2 d2] [B2 d2] | [B4 d4] [A2 c2] [B2 d2] |
w: Tri ti-či-ce, tri ti-či-ce so mor-je o-ble-te-le, tri|

Prilagojena ABC notacija za slepe - pravila

Notni zapis z besedilom

Besedilo pesmi se zapiše v novi vrstici pod notnim zapisom. Na začetku se zapiše oznaka w, ki napove besedilo.

Prilagoditev:
Zaradi lažjega branja naj se znaki za razdelitev notnega črtovja zapišejo tudi v besedilo.

Prilagojena ABC notacija za slepe:

X: 1
M: 4/4
K: F
C4 F4 F4 F4 | E4 G4 G8 |
w: Bi-ba le-ze, | bi-ba gre, |

ABC notacija za pretvorbo v grafični zapis:

X: 1
M: 4/4
L: 1/16
K: F
C4 F4 F4 F4 | E4 G4 G8 |
w: Bi-ba le-ze, bi-ba gre,

Če sta dva zloga pod eno noto, se ju poveže z znakom ~.
Vdih se označi na ustreznem mestu v vrstici z notnim zapisom.

Prilagoditev:
Namesto oznake +breath+ naj se uporablja oznaka +vdih+.

Notni zapis z besedilom (vdih) – grafični notni zapis
Prilagojena ABC notacija za slepe:

X: 1
M: 4/4
K: F
F4 A4 A8 +vdih+ | C4 F4 F4 F4 | E4 G4 G4 G4 |
w: do go-re; | do go-re, do | bi-ser go-re, |

ABC notacija za pretvorbo v grafični zapis:

X: 1
M: 4/4
L: 1/16
K: F
F4 A4 A8 +breath+ | C4 F4 F4 F4 | E4 G4 G4 G4 |
w: do go-re; do go-re, do bi-ser go-re,

Prilagojena ABC notacija za slepe - pravila

Druge oznake

Korona

Oznaka za korono je H.

Primer: KC4

Povdarek

Oznaka za povdarek je L.

Primer: LC4

Staccato

Oznaka za staccato je pika.

Primer: .C4

Coda

Oznaka za codo je O.

Primer: OC4

Triola

Oznaka za triolo je (3.

Primer: (3G2G2G2

Ligatura

Vezaj ali ligatura spaja več not z isto vrednostjo in sešteva njihovo trajanje. Za zapis vezaja (loka) se v ABC notaciji uporablja oklepaj.

Prilagojena ABC notacija za slepe:

X:1
M:2/4
K:C
G4 G4 | (G4 G4) | G4 (G4 | G4) G4 |

ABC notacija za pretvorbo v grafični zapis:

X:1
M:2/4
L:1/16
K:C
G4 G4 | (G4 G4) | G4 (G4 | G4) G4 |

Prilagojena ABC notacija za slepe - pravila

Ključi

V grafičnem notnem zapisu se notno črtovje začne s ključem: violinskim, basovskim ali C ključem.

Prilagoditev:
Tonska višina je zapisana z veliko ali malo črko ter vejico ali apostrofom, zato zapisovanje oznak za ključe ni potrebno.

Če učitelj želi ABC zapis pretvoriti v grafični notni zapis, zase oziroma za videče učence, si lahko prebere navodila na spletni strani http://trillian.mit.edu/~jc/doc/doc/ABCtut_Clefs.html.