Kategorija: O notnih zapisih

 • Vrste notnih zapisov

  Grafični notni zapis v tiskani obliki   Grafični notni zapis v elektronski obliki   ABC notacija (elektronska oblika) Brajev notni zapis – notni zapis za slepe Prilagojena ABC notacija – notni zapis za slepe (elektronska oblika)

 • Brajev notni zapis

  Notni zapis za slepe je izumil Louis Braille. Brajev notni zapis naj bi bil v osnovi enoten po vsem svetu. Vendar se je v preteklosti ponekod v nekaterih detajlih spreminjal in bil v zadnjem času deležen tudi posodobitev. V preteklih letih je v Sloveniji brajev notni zapis poznalo več slepih učencev kot danes. Sedaj se…

 • ABC notacija

  ABC notacija je kratkopis grafičnega notnega zapisa. Namesto notnih znamenj se uporabljajo črke ter drugi znaki za trajanje, zvišanje, znižanje … V osnovi je ABC notacija enostaven tekstovni zapis, ki ga je mogoče zapisati v vsakem urejevalniku besedila (Beležnica, Word, …). Na voljo je kar nekaj računalniških programov, s katerimi je mogoče zapisati skladbo v…

 • Prilagojena ABC notacija

  Pravila notnega zapisa za slepe so v osnovi enaka kot v ABC notaciji. Dodane so nekatere spremembe oziroma prilagoditve, zaradi katerih je zapis bolj dosopen slepim učencem. Učenci prilagojeno ABC notacijo zapisujejo v urejevalniku besedila (Word). Dodatni programi niso potrebni. Priporočljivo je, da učitelj najprej zapiše skladbo v osnovni ABC notaciji v enem izmed računalniških…