ABC notacija


ABC notacija je kratkopis grafičnega notnega zapisa. Namesto notnih znamenj se uporabljajo črke ter drugi znaki za trajanje, zvišanje, znižanje … V osnovi je ABC notacija enostaven tekstovni zapis, ki ga je mogoče zapisati v vsakem urejevalniku besedila (Beležnica, Word, …).
Na voljo je kar nekaj računalniških programov, s katerimi je mogoče zapisati skladbo v ABC notaciji. Ti programi lahko vključujejo orodja za lažji zapis, hkraten pogled grafičnega notnega zapisa, pa tudi pretvorbo v zvočni zapis. Na spletu obstajajo tudi večje zbirke skladb, ki so že zapisane v ABC notaciji.

Spletne strani o ABC notaciji: