Kategorija: Gradiva

  • Video predstavitev

    Prepis: Notni zapis za slepe v elektronski obliki Prilagojena ABC notacija ABC notacija – kratkopis grafičnega notnega zapisa Učitelj lahko uporablja program za ABC notacijo, ki je v pomoč pri preverjanju pravilnosti zapisa. C4 – ton c v prvi oktavi, četrtinka G8 – ton g v prvi oktavi, osminka Učitelj zapis za slepega učenca kopira…

  • Priročnik

    Navodila za uporabo Prilagojene ABC notacije za slepe so objavljena tudi kot priročnik v PDF obliki.