Video predstavitev


Prepis:

Notni zapis za slepe v elektronski obliki
Prilagojena ABC notacija
ABC notacija – kratkopis grafičnega notnega zapisa
Učitelj lahko uporablja program za ABC notacijo, ki je v pomoč pri preverjanju pravilnosti zapisa.
C4 – ton c v prvi oktavi, četrtinka
G8 – ton g v prvi oktavi, osminka
Učitelj zapis za slepega učenca kopira v wordov dokument in ga prilagodi po ustreznih pravilih. Lahko pa neposredno zapiše v wordov dokument.
Učenka bere notni zapis s pomočjo brajeve vrstice.
Melodična vaja
Ritmična vaja
maj 2014
https://abcnotacija.splet.arnes.si/