Tonski sistem – osnovna vrsta tonov


Tonski sistem
Tonski sistem

Oznake: C, D, E, F, G, A, H, C D E F G A H c d e f g a h c’ d’ e’ f’ g’ a’ h’

Oznakam za tone v višjih oktavah se dodaja apostrof, za nižje pa vejica.

Prilagoditev:
Namesto tonske lestvice C D E F G A B C naj se uporablja C D E F G A H C.