Sozvočni intervali in akordi


Sozvočni intervali in akordi se zapišejo znotraj oglatih oklepajev. Najprej se zapiše spodnji glas.

Sozvočni intervali in akordi – grafični notni zapis
Prilagojena ABC notacija za slepe:

X: 1
T: Tri tičice
M: 2/4
K: F
[A2 c2] | [F2 A2] [F2 A2] [F2 A2] [A2 c2] | [F2 A2] [F2 A2] [F2 A2] [F2 A2] | [H2 d2] [H2 d2] [H2 d2] [H2 d2] | [H4 d4] [A2 c2] [H2 d2] |
w: Tri | ti-či-ce, tri | ti-či-ce so | mor-je o-ble- | te-le, tri |

ABC notacija za pretvorbo v grafični zapis:

X: 1
T: Tri tičice
M: 2/4
L: 1/16
K: F
[A2 c2] | [F2 A2] [F2 A2] [F2 A2] [A2 c2] | [F2 A2] [F2 A2] [F2 A2] [F2 A2] | [B2 d2] [B2 d2] [B2 d2] [B2 d2] | [B4 d4] [A2 c2] [B2 d2] |
w: Tri ti-či-ce, tri ti-či-ce so mor-je o-ble-te-le, tri|