Razdelitev notnega prostora


taktnica: |
končaj: |]

Prilagojena ABC notacija za slepe:

X: 1
M: 4/4
K: F
c4 c4 H4 E4 | F4 F4 F4 F4 |]

ABC notacija za pretvorbo v grafični zapis:

X: 1
M: 4/4
L: 1/16
K:F
c4 c4 B4 E4 | F4 F4 F4 F4 |]

Prilagoditev:
Zaradi lažjega razbiranja znakov na brajevi vrstici naj se doda presledek pred in za taktnico.