Ponavljanje posameznih odstavkov


začetek ponavljanja |:
konec ponavljanja :|
prima volta [1
seconda volta [2

Ponavljanje posameznih odstavkov – grafični notni zapis
Prilagojena ABC notacija za slepe:

X: 1
M: C
K: C
C4 D4 E4 F4 | G4 A4 H4 c4 | [1 d4 e4 f4 g4 :| [2 a4 h4 c’4 d’4 |]

ABC notacija za pretvorbo v grafični zapis:

X: 1
M: C
L: 1/16
K: C
C4 D4 E4 F4 | G4 A4 B4 c4 | [1 d4 e4 f4 g4 :| [2 a4 b4 c’4 d’4 |]