Polifono dvoglasje


Najprej se zapiše višji glas znotraj posameznega takta. Drugi glas se začne za znakom &.

Prilagojena ABC notacija za slepe:

X: 1
M: 4/4
K: D
A4 A4 H8 & z8 G4 F4 | G4 H4 A8 & E8 F4 E4 |

ABC notacija za pretvorbo v grafični zapis:

X: 1
M: 4/4
L: 1/16
K: D
A4 A4 B8 & z8 G4 F4 | G4 B4 A8 & E8 F4 E4 |