Notni zapis z besedilom


Besedilo pesmi se zapiše v novi vrstici pod notnim zapisom. Na začetku se zapiše oznaka w, ki napove besedilo.

Prilagoditev:
Zaradi lažjega branja naj se znaki za razdelitev notnega črtovja zapišejo tudi v besedilo.

Prilagojena ABC notacija za slepe:

X: 1
M: 4/4
K: F
C4 F4 F4 F4 | E4 G4 G8 |
w: Bi-ba le-ze, | bi-ba gre, |

ABC notacija za pretvorbo v grafični zapis:

X: 1
M: 4/4
L: 1/16
K: F
C4 F4 F4 F4 | E4 G4 G8 |
w: Bi-ba le-ze, bi-ba gre,

Če sta dva zloga pod eno noto, se ju poveže z znakom ~.
Vdih se označi na ustreznem mestu v vrstici z notnim zapisom.

Prilagoditev:
Namesto oznake +breath+ naj se uporablja oznaka +vdih+.

Notni zapis z besedilom (vdih) – grafični notni zapis
Prilagojena ABC notacija za slepe:

X: 1
M: 4/4
K: F
F4 A4 A8 +vdih+ | C4 F4 F4 F4 | E4 G4 G4 G4 |
w: do go-re; | do go-re, do | bi-ser go-re, |

ABC notacija za pretvorbo v grafični zapis:

X: 1
M: 4/4
L: 1/16
K: F
F4 A4 A8 +breath+ | C4 F4 F4 F4 | E4 G4 G4 G4 |
w: do go-re; do go-re, do bi-ser go-re,