Ključi


V grafičnem notnem zapisu se notno črtovje začne s ključem: violinskim, basovskim ali C ključem.

Prilagoditev:
Tonska višina je zapisana z veliko ali malo črko ter vejico ali apostrofom, zato zapisovanje oznak za ključe ni potrebno.

Če učitelj želi ABC zapis pretvoriti v grafični notni zapis, zase oziroma za videče učence, si lahko prebere navodila na spletni strani http://trillian.mit.edu/~jc/doc/doc/ABCtut_Clefs.html.