Glava in informacije


Vsaka informacija se zapiše v novo vrstico. Vrsta informacije je definirana z enim znakom.

X: začetek nove skladbe
T: naslov
A: avtor besedila
C: skladatelj
M: taktovski način (4/4 ali C, 2/4, 3/4 …)
L: izhodiščno tonsko trajanje
K: tonovski način (C, F, Dm …)
V: vrstica sistema (zaporedna številka vrstice v sistemu, če je samo ena, informacije ni potrebno napisati)
w: besedilo pod notami
W: besedila na koncu celotnega notnega zapisa
N: opombe

Glava z informacijami se zapiše na začetku pred notnim zapisom.
Izjeme:

  • Besedilo (w) se zapiše pod ustrezno vrstico z notnim zapisom. Potrebno je upoštevati glasbene misli – fraze.
  • Vrstica sistema (V) se zapiše pred ustrezno vrstico z notnim zapisom.

Prilagoditve:

  • V prilagojeni ABC notaciji za slepe se nekatere informacije lahko izpustijo, kot je zapisano v pravilih.
  • Mol se zapiše z malo tiskano črko. Na primer, namesto Dm se zapiše le črka d.