Druge oznake


Korona

Oznaka za korono je H.

Primer: KC4

Povdarek

Oznaka za povdarek je L.

Primer: LC4

Staccato

Oznaka za staccato je pika.

Primer: .C4

Coda

Oznaka za codo je O.

Primer: OC4

Triola

Oznaka za triolo je (3.

Primer: (3G2G2G2

Ligatura

Vezaj ali ligatura spaja več not z isto vrednostjo in sešteva njihovo trajanje. Za zapis vezaja (loka) se v ABC notaciji uporablja oklepaj.

Prilagojena ABC notacija za slepe:

X:1
M:2/4
K:C
G4 G4 | (G4 G4) | G4 (G4 | G4) G4 |

ABC notacija za pretvorbo v grafični zapis:

X:1
M:2/4
L:1/16
K:C
G4 G4 | (G4 G4) | G4 (G4 | G4) G4 |