O projektu


Slepi učenci v procesu izobraževanja skoraj na vseh področjih uporabljajo prilagojeno računalniško opremo, ki pomaga premostiti komunikacijske ovire med njimi in videčimi. Področje glasbenega zapisa do sedaj še ni bilo sistematično urejeno, zato so bili učenci pri pouku glasbene umetnosti prikrajšani.
S tem projektom naj bi slepi učenci dobili možnost branja in zapisovanja glasbe v elektronski obliki.
Vodili so nas naslednji cilji:

  • poiskati in raziskati obstoječe možnosti za zapisovanje glasbe v elektronski obliki, ki so dostopne slepim,
  • izmed obstoječih možnosti izbrati ustrezno za slovenski prostor,
  • izbrani notni zapis preizkusiti v praksi,
  • pripraviti navodila za uporabo.

Projekt je bil omejen zgolj na notni zapis v elektronski obliki, ki bi se uporabljal v osnovnih šolah pri pouku glasbene umetnosti, pa tudi pri pouku nauka o glasbi – solfeggia v glasbenih šolah. Poudariti je treba, da brajev notni zapis s tem ne sme izgubiti na veljavi.
Izbran je bil notni zapis ABC, angleško “ABC notation”. Je prosto dostopen, odprt sistem. Možno ga je uporabiti tudi za pretvorbo v grafični notni zapis. Da pa bo uporaben za učence osnovne in glasbene šole, je bilo potrebno pripraviti nekaj prilagoditev.
Prilagojena ABC notacija za slepe lahko služi tudi kot osnova za prilagajanje učbenikov in delovnih zvezkov za pouk glasbene umetnosti v osnovnih in glasbenih šolah.

S prilagojeno ABC notacijo za slepe se ukvarjata:

  • Mateja Jenčič, učiteljica računalništva v ZSSM Ljubljana
  • Neva Laščak, učiteljica glasbe v ZSSM Ljubljana